Contact us


Qingdao Xianxin Auto Parts Co.,Ltd, 

Address: No. 1 of Linghe Road,Lingshan Industrial Park, Jimo city, Qingdao
Contact:Sun Yuxin;Frank Zhang :Fu Zhengtian
Tel: 0086-0532-82522379; Sun Yuxin0086-13808983210,Frank Zhang 0086-15254237575,Fu Zhengtian 0086-15898869396
Mailbox: qingdaoxianxin@163.com
Official website: www.qingdaoxianxin.cn, http://qdrixin.china.b2b.cn